U bent hier

Hypotheek

Raadzaam is dat voordat u een woonhuis koopt u met uw financieel adviseur afstemt hoeveel u bij de bank kunt lenen en welke rente en kosten eventueel voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Als de bank een geldlening verstrekt voor een aankoop wil de bank zekerheid voor de terugbetaling door het vestigen van een hypotheek op het woonhuis. Daarvoor is ook een notariële akte vereist. De notaris zal de hypotheekakte na ondertekening ook inschrijven bij het Kadaster.

Vaak willen de banken dat er ook een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten zodat bij overlijden de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost. Uw financieel adviseur zal u daarbij helpen. Ingeval van samenwoners of partners met huwelijks/partnerschapsvoorwaarden kan men erfbelasting besparen als deze verzekeringen niet op eigen leven, doch op het leven van de partner worden afgesloten. Laat u hieromtrent goed inlichten door uw financieel adviseur.
Het recht van hypotheek vervalt meestal nadat de lening geheel is afgelost. De hypotheek verdwijnt niet automatisch uit het Kadaster en de bank regelt dit ook niet. De huiseigenaar zal zelf opdracht moeten geven aan de notaris om de hypotheek door te halen. Bij een verkoop van een woonhuis regelt de notaris dit namens de verkoper. De notaris maakt dan de inschrijving in de openbare registers ongedaan. Dit gebeurt bij een notariële akte van vervallenverklaring (royement).