U bent hier

Onroerend Goed

Voor de overdracht van een woonhuis is een notariële akte verplicht. Meestal wordt eerst een koopovereenkomst door een makelaar gemaakt. Als dat niet het geval is kunt u de koopovereenkomst door de notaris laten opstellen. Ga vooral zelf niet aan de slag met een koopovereenkomst. Als de notaris de levering mag opmaken kan hij ook de koopovereenkomst voor u samenstellen.

Een koopovereenkomst met onjuiste inhoud kan tot vervelende procedures leiden. Wist u dat een koopovereenkomst van een woonhuis met een particulier als koper alleen geldig is als deze schriftelijk is opgemaakt? En wist u ook dat deze koper na het aangaan van deze overeenkomst nog drie dagen bedenktijd heeft?

Levering
Zodra de notaris de koopovereenkomst van een makelaar heeft ontvangen zal hij die nogmaals controleren en aan de hand daarvan de levering opstellen. De notaris zal ook zorg dragen voor de inschrijving van de akte bij het Kadaster. Dat is de daadwerkelijke eigendomsoverdracht van het registergoed.

Meting van een perceel door het Kadaster
Als u een gedeelte van een kadastraal perceel koopt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de notaris. Er zijn allerlei mogelijkheden van uitmeting. In bepaalde gevallen is een uitmeting voor de ondertekening van de akte van levering aanzienlijk goedkoper, alleen moet dit tijdig worden aangevraagd.

Kosten
Naast de koopsom en de notariskosten zijn er ook andere kosten, namelijk:
Overdrachtsbelasting;
Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2021 verhoogd van 6% naar 8%.
Alleen natuurlijke personen die een verkregen woning als hoofdverblijf gaan gebruiken(anders dan tijdelijk) kunnen onder voorwaarden het verlaagde tarief van 2% toepassen. Aanhorigheden kunnen delen in het verlaagde tarief, mits deze gelijktijdig met de woning worden verkregen, en op de woning het verlaagde tarief van toepassing is. Later verkregen aanhorigheden vallen onder het algemene tarief van 8%.
Daarnaast is een eenmalige vrijstelling per verkrijger geïntroduceerd (de "starters" vrijstelling) voor verkrijgers in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar en die de verkregen woning als hoofdverblijf gaan gebruiken (anders dan tijdelijk) en die de vrijstelling niet eerder hebben gebruikt. Zij betalen geen overdrachtsbelasting (0%).
Van 1 januari 2021 t/m 31 maart 2021 is deze vrijstelling onbegrensd (ongeacht de waarde van de woning). Per 1 april 2021 kan de startersvrijstelling uitsluitend nog worden ingeroepen voor verkrijgingen van woningen met een maximale waarde van € 400.000,00.
Makelaarscourtage;
Als u voor de koop of verkoop gebruik maakt van de diensten van een makelaar bent u hem provisie schuldig.
Kadaster;
Voor de inzage bij het Kadaster en de inschrijving van de akte in het Kadaster is kadastraal recht verschuldigd. De notaris int dat recht en draagt dat af aan het Kadaster. Zoals hiervoor vermeld is het zaak bij een aankoop van een gedeeltelijk kadastraal perceel meteen met de notaris te overleggen wat de voordeligste manier van uitmeting is.

Zakelijke lasten en belastingen
Ieder jaar moet de huiseigenaar eigenaarslasten betalen die kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:
- gemeentelijke onroerende zaak belasting;
- waterschapslasten;
- rioolrecht.
Deze lasten worden vooruit voor het hele jaar voldaan door de verkoper. De notaris zal deze lasten over het lopende kalenderjaar tussen verkoper en koper verrekenen op de afrekening.