U bent hier

Personen en familierecht

Voor personen en familierecht moet u in allerlei situaties bij de notaris zijn. Denk bijvoorbeeld aan: testamenten, samenlevingscontracten, huwelijks/partnerschapsvoorwaarden, schenkingen, afwikkelingen erfenissen, verdeling bij echtscheiding en estate-planning.

Testamenten
Wanneer moet u denken aan het maken van een testament?
Gehuwd/geregistreerd met kinderen
Moeten echtparen met kinderen nog een testament maken? Vanaf 1 januari 2003 geldt in dat geval de wettelijke verdeling, hetgeen betekent dat de langstlevende ouder automatisch enig eigenaar wordt van alles en de kinderen een vordering krijgen die pas opeisbaar is bij het overlijden van de tweede ouder. In dat geval kan het toch zinvol zijn een testament te maken bijvoorbeeld als de ouders willen vastleggen dat hun erfenis nooit aan de schoonzoons/dochters dient toe te vallen bij een onverhoopte echtscheiding. Zijn er nog jongere kinderen dan kan het benoemen van een voogd tot 18 jaar en eventueel een bewind tot een hogere leeftijd ook in een testament geregeld worden. Zijn er gehandicapte kinderen of is er ruzie met kinderen, in die gevallen kunt u kinderen het recht op de goederen in de nalatenschap ontzeggen en hun erfdeel verkleinen. Bij een bedrijfsopvolging kunt u sturen in wie de verkrijger van het bedrijfsvermogen zal zijn.

 
Oude testamenten voor 1 januari 2003 gemaakt
Heeft u nog een testament dat voor 1 januari 2003 is gemaakt, dan geldt niet het nieuwe erfrecht voor u. Pas op: als u een vruchtgebruik-testament heeft gemaakt kan dit heel nare gevolgen hebben voor de langstlevende. Die kan in dat geval niet zonder medewerking van de kinderen het huis verkopen of een hypotheek vestigen. Neem in dat geval contact op met de notaris en laat uw testament controleren.

Tweetrapsmaking
Na een Radar-programma in 2010 maken veel echtparen met kinderen ook een zogeheten tweetrapsmaking. Dit voorkomt in de regel dat al na het overlijden van de eerste ouder erfbelasting moet worden afgerekend. Wel zullen de kinderen bij het tweede overlijden in de regel dan meer erfbelasting betalen. U kunt het verschil tussen de gebruikelijke langstlevende-regeling en de tweetrapsmaking door de notaris laten uitrekenen. Maak daarvoor vrijblijvend een afspraak met de notaris.
 
Keuze-testament
Bij grotere vermogens kan ook een keuze-testament worden gemaakt. In dat geval kan de langstlevende ouder na het eerstoverlijden kiezen wat hij in eigendom of in vruchtgebruik wil hebben. De rest schuift door naar de kinderen. Dit kan fiscale voordelen hebben.

Samenwoners al dan niet met kinderen
Samenwoners erven niet van elkaar volgens de wet, dus een testament is een must. Als er kinderen zijn kan een testament in combinatie met een samenlevingscontract bereiken dat de langstlevende partner alles verkrijgt en de kinderen moeten wachten tot het overlijden van de tweede partner. Dus samenwoners kunnen zo hetzelfde bereiken als echtparen met kinderen.

Alleenstaanden
Als u geen testament maakt wijst de wet de erfgenamen aan. Dit zijn vaak de ouders en broers/zussen, maar ook kinderen van vooroverleden broers/zussen. In dat geval kunt u zelf in een testament de erfgenamen benoemen, maar ook bijvoorbeeld iemand aanwijzen die alles regelt na het overlijden (een executeur benoemen). Eventueel kunnen bijzondere goederen worden vermaakt, de uitvaart worden geregeld en de privé-clausule worden opgenomen zodat de partners van de erfgenamen geen aanspraak hebben op de erfenis na een echtscheiding.
 

Levenstestamenten
De term is verwarrend, want een levenstestament is niet een echt testament, doch een volmacht die men kan verlenen aan een partner of aan de kinderen als men zelf niet meer in staat is zijn eigen belangen te behartigen. Deze volmacht voorkomt dat er dan meteen een onderbewindstelling door een rechter nodig is. De volmacht kan herroepelijk of onherroepelijk zijn. 
Het levenstestament is de laatste tijd sterk in opkomst door de vermogenstoets in de WLZ. Met een levenstestament kan men vastleggen dat op het moment dat een ouder in het verzorgings- of verpleegtehuis wordt opgenomen en door een te groot vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of de verkoopopbrengst van de woning) de kinderen de bevoegdheid krijgen om schenkingen te doen of andere maatregelen mogen nemen om het vermogen te verlagen.
Onderdeel van een levenstestament kan ook een medische paragraaf zijn. 
Bij vragen of voor nadere informatie kunt u een afspraak maken met ons kantoor.