U bent hier

Stichting

Als u een evenement organiseert waarbij financiële risico's worden gelopen kunt u persoonlijke aansprakelijkheid voorkomen door hiervoor een stichting op te richten. Er kan in bepaalde gevallen ook gekozen worden voor een vereniging. De stichting onderscheidt zich van de vereniging doordat de wet verbiedt dat de stichting leden heeft. Het bestuur is het enige orgaan en controleert zichzelf.

Doel
Voor zover de stichting ten doel heeft uitkeringen te doen, zijn deze uitkeringen beperkt tot het ideële, sociale terrein. Het doel van de stichting mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan haar oprichters of aan hen die deel uitmaken van organen binnen de stichting [zoals het bestuur]. Het betalen aan oprichters of bestuurders van door hen gemaakte onkosten of het vergoeden van ter beschikking gestelde tijd [mits reëel] is toegestaan.

Oprichting
De stichting kan uitsluitend worden opgericht bij notariële akte of bij testament. De stichting is een rechtspersoon

Statuten
Laat de notaris een voorstel doen van de inhoud van de statuten en ga niet zelf knutselen. Dit bespaart veel werk en kosten. Wel dient u zelf .de naam van de stichting (waarvan het woord stichting ook deel dient uit  te maken), de vestigingsplaats, het doel en het eerste bestuur  op te geven.

Inschrijving
Alle stichtingen worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel waaronder de plaats van vestiging van de stichting valt. Ook moet daar een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd en dienen in het register de namen en verdere gegevens van bestuurders te worden ingeschreven en van diegenen die volgens de statuten bevoegd zijn de stichting te vertegenwoordigen. De notaris zal de eerste inschrijving verzorgen. De inschrijving in het handelsregister moet wel actueel blijven. Dus in het geval van bestuurswisseling moet u dit opgeven aan de Kamer van Koophandel.