U bent hier

Vereniging

Een vereniging kan al zonder notariële akte bestaan. Alleen blijft het bestuur dan persoonlijk aansprakelijk. Dus een notariële akte is dus eigenlijk een must. Er wordt ook wel eens getwijfeld tussen een vereniging en een stichting. Bij een vereniging zijn er leden die het bestuur controleren, bij een stichting is het enige orgaan het bestuur dat alleen zichzelf controleert.

Statuten
Raadzaam is de statuten niet zelf te gaan schrijven, laat de notaris een voorstel doen waarop u vervolgens mag reageren en aanpassen. Dit bespaart veel werk en kosten. U dient zelf natuurlijk wel de naam, het doel, de vestigingsplaats en het eerste bestuur (in de regel een voorzitter, secretaris en penningmeester) aan te geven. Aanvullende regels die vaak wijzigen kan men beter in een huishoudelijk regelement regelen. Dit hoeft niet in de notariële akte te worden opgenomen. Als u een bestaande vereniging wilt qua statuten wilt wijzigen hou er dan rekening mee dat er een ledenvergadering vereist is waarbij tot wijziging wordt besloten.

Inschrijving
Alle verenigingen die bij notariële akte zijn opgericht en derhalve volledige rechtsbevoegdheid bezitten, moeten worden ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel waaronder de plaats van vestiging van de vereniging ressorteert. Ook moet daar een notarieel afschrift van de statuten ter inzage worden neergelegd en dienen in het register de persoonlijke gegevens van de bestuurders te worden ingeschreven en van diegenen die volgens de statuten bevoegd zijn de vereniging te vertegenwoordigen. De notaris verzorgt de eerste inschrijving. De inschrijving moet wel actueel blijven. Dus in het geval van een bestuurswisseling moet u dit opgeven aan de Kamer van Koophandel.